De contributie voor het seizoen 2023/2024 is als volgt vastgesteld in de algemene ledenvergadering:
– Senioren € 125,-
– Spelers 7 tegen 7 competitie € 70,-
– Spelers walking football € 40,-
– Jeugdspelers € 100-
– Niet spelende (jeugd)leden € 40,-

De contributie kan worden overgemaakt op: NL95 RABO 0132 2240 89. Noteer in de omschrijving duidelijk je voorletters en achternaam.

Graag zien wij jullie betaling zo spoedig mogelijk tegemoet