Contributie

Zie bijgevoegd bericht van onze penningmeester over de contributie van het seizoen 2018/2019.

Contributie vv Partij ’33 2018-2019