Clubinfo

logo

Beste leden,

Langs deze weg willen wij, het bestuur van VV Partij’33, jullie informeren dat wij op 6 maart 2015 van de Gemeente Gulpen-Wittem een kopie van het “haalbaarheidsonderzoek RKMVC” ontvingen. Over dit op 12 december 2014 opgestelde rapport , zijn we niet eerder geïnformeerd en gehoord. De voetbalverenigingen uit Partij en Nijswiller ontvangen een kopie van het rapport, omdat zij hierin genoemd worden. Het rapport is op 5 maart 2015 door de gemeente aan gemeenteraad en pers verzonden. Wij informeren jullie liever zelf dan dat jullie zaken via de pers moeten vernemen, vandaar dit bericht.

In het rapport worden 3 scenario’s onderzocht over de haalbaarheid van voetbalvelden bij RKMVC (1. renovatie bestaande velden; 2. renovatie bestaande velden en oefenhoek in kunstgras; 3. renovatie door 2e veld in kunstgras). In het derde scenario wordt als mogelijkheid genoemd dat de verenigingen Nijswiller en Partij op de lange termijn (na 2024), indien zij niet meer levensvatbaar zouden zijn, aansluiten bij RKMVC.

Op dit moment constateren wij dat onze vereniging zeer levensvatbaar is en mede door de inzet van vele vrijwilligers er goed voor staat. Onze activiteiten groeien, het ledenaantal is hierdoor de afgelopen jaren met ruim 20% toegenomen. Onze club is financieel gezond en we vieren sportieve successen. Er speelt weer een veteranenteam in de 7tal klasse 35+. Onze jeugdafdeling werkt op positieve wijze samen met RKMVC, in alle leeftijdsklassen (van miniF tot en met C) waarbij teams afwisselend  in Partij en Mechelen spelen. Naar alle waarschijnlijkheid starten we volgend seizoen ook met een meisjes C-jeugd elftal. Onze accommodatie wordt ook gebruikt voor andere (dorps)evenementen zoals de viering van Koningsdag.

Het rapport schetst geen goed beeld van de situatie bij VV Partij, wij herkennen ons er in ieder geval niet in. Hierover zullen wij met de gemeente in contact treden en de gemeente tijdens een persoonlijk onderhoud juist informeren.

Wij vinden het belangrijk om jullie goed te informeren, mochten er naar aanleiding van dit bericht of eventuele berichtgeving in de media nog vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur VV Partij ’33