Nieuwsbrief 3 – Update

In deze nieuwsbrief kunnen jullie meer lezen over de stand van zaken binnen onze vereniging; onder andere over de zomerstop en de start van het nieuwe seizoen.