Contributie 2019-2020

Beste leden,

Zie bijgevoegd bericht van onze penningmeester over de contributie van het seizoen 2019/2020.