Contributie 2018 – 2019

Beste leden,

Zie bijgevoegd bericht van onze penningmeester over de contributie van het seizoen 2017/2018.

Contributie vv Partij ’33 2018-2019