Contributie

Zie bijgevoegd bericht van onze penningmeester over de contributie van het seizoen 2017/2018.

Contributie 2017-2018 VV Partij ’33