Contributie

Beste leden van VV Partij ’33,
Het nieuwe seizoen is alweer een tijdje bezig. Dat betekent dat jullie de jaarlijkse contributie
moeten gaan betalen.
De contributie voor het seizoen 2015-2016 is als volgt vastgesteld:
– senioren € 115,00
– jeugdspelers en spelers 7×7 competitie € 60,00
– niet-spelende (jeugd)leden € 35,00
De contributie kan worden overgemaakt op:
NL95RABO0132224089
Enkele jaren geleden hebben we op de jaarvergadering besloten dat de contributie vóór het nieuwe jaar (2016) betaald dient te worden. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen zich aan deze afspraak houdt!
Denken jullie er ook aan dat je (duidelijk) je voorletters noteert. Er zijn namelijk leden met
dezelfde achternaam, en zelfs eerste letter voornaam.
Tot slot wens ik iedereen een sportief vervolg van het voetbalseizoen toe!
Met sportieve groet,
Penningmeester VV Partij ’33
Björn Hounjet